Kompetansepartnere

Kompleksiteten i en moderne seilbåt er stor, og på alle felt er det konstant utvikling basert på ny  teknologi, IT, materialer, produksjonsmetoder osv.
For å kunne tilby spesialistkompetanse, samarbeider Petter Mowinckel Maritime med anerkjente aktører og leverandører.