Bakgrunn

  • Petter Mowinckel har hatt seiling som største lidenskap siden 1969, med regattaseiling i forskjellig jolleklasser gjennom ungdomstiden.
  • Siv. ing. fra NTH, Marinteknisk avdeling. Leverte diplomoppgave i samarbeid med Birger Kullmann på «Optimalisering av IOR Miniton»
  • Var med i designfirmaet Kullmann & Mowinckel, og designet og bygget flere båter som gjorde det godt på regattabanen.
  • Deltatt i 6 VM i ¾ ton, Miniton og 11MOD
  • Seilt turer langs Norskekysten, over Nordsjøen, Middelhavet på langs, krysset Biscaya og Atlanterhavet (ARC) med egen båt
  • Er nå på egen båt nr. 15, og har gjennomført utallige vedlikeholds- og forbedringsprosjekter på de fleste av disse.
  • Vil gjerne hjelpe nye seilere etter 20 år i DNV, Det Norske Veritas.